Hydrogelový osmotický expander Osmed

20. 12. 2013

Ve stomatochirurgii, implantologii i parodontologii často nastává problém nedostatku měkkých tkání. Použitím kolagenní membrány nelze tento problém pokaždé vyřešit. Řešením je vytvoření vlastní tkáně pomocí osmotického expanderu, zavedeného submukózně, který v průběhu několika týdnů postupně zvětšuje svůj objem a tím podpírá sliznici, která přirozeným způsobem naroste. Tím se vytvoří pseudo mukoperiostální lalok, kterým lze překrýt například augmentovanou oblast bez tahu, bez napětí. Podrobnosti k osmotickému expanderu najdete zde:
Osmotický expander
Video s animací zavední expanderu najdete zde:
Video Osmed